top of page

Szkolenia

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w szkoleniach z dziedziny transportu lotniczego. Rozwój rynku lotniczego oraz usług z nim związanych jest jednym z zasadniczych czynników kształtujących przemiany społeczno-gospodarcze każdego kraju i regionu. Ma nieoceniony wpływ na budowanie i ugruntowanie międzynarodowej pozycji danego kraju oraz na wzrost jego konkurencyjności.

 

Szkolenia zawierają informację użyteczne dla pracowników sektora lotniczego, podmiotów związanych ogólnie z transportem, jak również osób będących na początku kariery zawodowej. Przeznaczone są dla, pragnących poznać podstawy i zasady działania transportu lotniczego, kierunki rozwoju, podstawy ekonomiki sektora. Tematyka poruszana na szkoleniach ułatwi również otworzyć drogę do kariery zawodowej w tym sektorze, realizować ambicje oraz czerpać satysfakcję z udziału w rozwoju rynku lotniczego w kraju i na świecie.

Współpracuję z profesjonalną firmą szkoleniową GroUP247, która zapewnia profesjonalną organizację i administrację szkoleń.

 

W celu umówienia szkolenia proszę o bezpośredni kontakt ze mną lub z GroUP247 (link poniżej) 

groUP logo.png
Image by Startaê Team
chart.png

Szkolenia Specjalistyczne

download.png

Szkolenia Ogólnorynkowe

bottom of page