top of page

Szkolenia Specjalistyczne

Podstawy Rozwoju Połączeń Lotniczych

Informacje o kursie

Szkolenie organizowane jest we współpracy z profesjonalną firmą szkoleniową groUP247, która zapewnia administracyjną organizację szkoleń i miejsc szkoleniowych.

Cel:

Szkolenie pozwala na uzyskanie kompetencji poszerzających wąskie spectrum problematyki związanej z rozwojem połączeń lotniczych, technik prognozowania ruchu lotniczego oraz optymalizacji siatki połączeń sektora lotniczego w Polsce i na świecie. Uczestnicy zdobędą również specjalistyczną wiedzę z zakresu rodzajów wsparcia marketingowego portów lotniczych dla przewoźników lotniczych i jego wpływu na decyzje biznesowe. Poznają techniki negocjacji związane z wprowadzaniem nowych połączeń lotniczych. Otrzymają obszerną wiedzę i swoisty przewodnik krok po kroku z zakresu prowadzenia i zarządzania udaną kampanią implementacji nowych połączeń lotniczych.

 

Uczestnicy:

Szkolenia specjalistyczne przeznaczone są dla podmiotów związanych z transportem lotniczym i pragnących pogłębić wiedzę fachową z dziedziny ruchu lotniczego, strategii rozwoju połączeń lotniczych oraz efektywnego marketingu. Kurs obejmuje także krótką charakterystykę ogólnej sytuacji sektora w Europie i na Świecie, a także kierunki jego rozwoju. Typowi słuchacze to osoby będące już w branży i zajmujący się tą tematyką na co dzień, pragnące dogłębnie poznać techniki prognozowania ruchu oraz rozwoju połączeń lotniczych dla linii lotniczych oraz portów jak również podstawy negocjacji biznesowych dotyczących rozwoju nowych połączeń.

Typowe podmioty to:

 • Porty lotnicze - specjaliści (analitycy) oraz menadżerowie z działów handlowych, operacyjnych i marketingu

 • Linie lotnicze – specjaliści działów rozwoju połączeń i operacyjnych

 • Urząd Lotnictwa Cywilnego

 • Studenci wydziałów transportu pragnący zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu prognozowania ruchu oraz optymalizacji siatki połączeń linii i portów lotniczych

 • Uniwersytety oferujące studia i kursy z dziedziny transportu pragnący poszerzyć wiedzę z wąskiej specjalizacji dotyczącej prognozowania ruchu oraz działań marketingowych

 • Entuzjaści lotnictwa

 • Podmioty planujące inwestycje związane z transportem lotniczym, głównie linie lotnicze wymagające restrukturyzacji oraz nowi przewoźnicy

Typ Szkolenia:

Szkolenie zamknięte dedykowane dla maksymalnie 15 uczestników, poprzedzone ankietą identyfikującą potrzeby i zakończone ewaluacją procesu.

Miejsce:

Szkolenie w siedzibie Klienta lub innej wskazanej przez niego lokalizacji. W przypadku braku preferencji przez klienta co do miejsca szkolenia groUP247 zapewnia organizację sali wykładowej wraz z wyżywieniem dla uczestników kursu.

Czas Trwania:

Szkolenie trwa 8 godzin zegarowych w ramach jednego dnia szkoleniowego. Czas ten obejmuje przerwy kawowe/lunchowe. Istnieje możliwość dostosowania czasu trwania szkolenia do Państwa potrzeb. Do efektywnego wykorzystania całego materiału szkoleniowego, włączając część interaktywną wymagane są 2 dni szkoleniowe.

Metodologia:

Szkolenie specjalistyczne obejmuje oprócz typowej części teoretycznej także elementy praktycznego wdrażania zdobytej wiedzy, tzw. ‘role play’ a także studium przypadku.

 

Program:

 

Program szkolenia obejmuje kilka bloków tematycznych m. in.:

 • Sektor transportu lotniczego - rys historyczny, obecny stan, perspektywy i trendy

 • Ocena socio-ekonomiczna rynku jako podstawa planowania połączeń

 • Wprowadzenie do prognozowania krótko i długo terminowego

 • Prognozowanie QSI jako podstawa efektywnego i przekonującego ‘business case’

 • Modele biznesowe linii lotniczych i ich wpływ na decyzje biznesowe

 • Podstawy marketingu dla portów i linii lotniczych – media cyfrowe i social media

 • Narzędzia wsparcia marketingowego dla nowych połączeń lotniczych

 • Pomyślna kampania wprowadzania nowych połączeń lotniczych - przewodnik

 • Techniki negocjacji i współpraca portów i linii lotniczych

 • Studium przypadku

 

Korzyści

Efekt:

Uczestnicy uzyskają specjalistyczną wiedzę i kompetencje dotyczące:

 

 • Charakterystyki analizy socio-ekonomicznej przy ewaluacji nowych rynków lotniczych

 • Znaczenia analizy danych i badań rynku w prognozowaniu ruchu lotniczego

 • Podstaw prognozowania krótko i długoterminowego ze szczególnym uwzględnieniem prognozowania QSI jako skutecznego narzędzia do oceny przepływów pasażerskich i opłacalności połączeń lotniczych  

 • Wstępnych zagadnień dotyczących ekonomiki linii lotniczych

 • Znaczenia pozycjonowania konkurencyjnego portów lotniczych

 • Prowadzenia skutecznej promocji połączeń lotniczych oraz kampanii sprzedażowych dotyczących nowych połączeń a także wsparcia marketingowego i systemu zachęt dla przewoźników lotniczych

 • Skutecznej prezentacji studium przypadku oraz negocjacji biznesowych z liniami lotniczymi

Dodatkowe Korzyści:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 

 • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i zdobytą wiedzę

 • Komplet materiałów dydaktycznych

 • Zestaw materiałów piśmienniczych

 

W trakcie szkolenia dokonywana jest ewaluacja procesu zdobywania wiedzy w oparciu o przeprowadzane testy. Dzięki nim na bieżąco kontrolowana jest skuteczność stosowanych metod nauczania obserwując wzrost wiedzy i umiejętności uczestników.

 

Podczas szkolenia przewidziano czas na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i nawiązanie relacji biznesowych. Prowadzący szkolenie będzie odnosił się do wybranych przykładów z obszaru działalności bliskiej uczestnikom kursu.

 

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy dodatkowo otrzymają bezpłatny pakiet konsultacji. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma także indywidualny kod rabatowy upoważniający do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez groUP247 do wykorzystania przez kolejny rok.

bottom of page