top of page

Usługi

electric-transport.png
Lotnictwo elektryczne (eVTOL/eSTOL) - Modelowanie popytu i budowa siatki połączeń/rozkładów lotów

Lotnictwo elektryczne daje nam niespotykaną dotąd w branży lotniczej szansę. Te innowacje pojawiają się dzięki stopniowemu rozwojowi elektrycznych systemów napędowych, które mają swoje korzenie w produkcji samochodów elektrycznych. Szansa, jaką daje napęd elektryczny, polega na tym, że możemy opracować rozproszony system lotniczy, który pozwoli nam jak najlepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę lotniczą, jednocześnie zwiększając siatki połączeń regionalnych, co doprowadzi do większych korzyści ekonomicznych dla całego sektora.

Rozwój połączeń lotniczych dla portów i linii lotniczych
airport.png

Proces rozwoju połączeń lotniczych jest złożony i składa się z wielu etapów. Przeprowadzam szczegółowe analizy porównawcze i analizy luk sieciowych w celu ustalenia rynków docelowych i propozycji optymalnych linii lotniczych dla danego połączenia. Wykorzystując analizy i prognozowanie QSI dokładnie prognozuję liczbę pasażerów i prognozy przychodów na proponowanych trasach, w tym badania ruchu przesiadkowego i analizy profilu pasażerów.

airport2.png
Studium przypadku dla linii lotniczych

Każda prognoza ruchu na nowej trasie dla linii lotniczych byłaby niepełna bez odpowiedniej oceny społeczno-ekonomicznej rynku. Mam doświadczenie w opracowywaniu dogłębnych studiów i analiz dotyczących prognozowania ruchu dla danej trasy jako gotowe prezentacje dla linii lotniczych, poparte szczegółową analizą rynku, oceną społeczno-ekonomiczną i profilowaniem pasażerów.

Prognozowanie ruchu lotniczego
Biz case.png

Prognozy dotyczące ruchu są niezbędne przy podejmowaniu decyzji biznesowych przez lotniska, linie lotnicze i inne podmioty w sektorze lotniczym. Moje podejście do prognozowania ruchu obejmuje dogłębną wiedzę branżową i silne umiejętności analityczne. Skoncentrowanie się na kluczowych czynnikach dotyczących danego rynku jest najważniejsze, dlatego uważam każdy rynek za wyjątkowy. Każda prognoza ruchu jest opracowywana w oparciu o indywidualne założenia dostosowane do specyfiki danego rynku/trasy. Obejmuje to zaawansowane modelowanie, testowanie scenariuszy i podejście ekonometryczne.

Optymalizacja siatek połączeń i floty
network.png

Strategia siatki połączeń i odpowiedniej floty jest sercem każdego modelu biznesowego linii lotniczych. Zarządzanie siecią i flotą jest bardzo złożonym i wieloetapowym procesem, który musi łączyć strategiczne planowanie z taktycznym podejściem do osiągnięcia celów biznesplanu. Bardzo ważne jest, aby połączenia lotnicze nie były analizowane w oderwaniu, ale z uwagi na ich wkład wartościowy w ogólną rentowność sieci. Zapewniam analizę planowania siatki połączeń i floty opartą na szczegółowych danych i uwzględniającą takie czynniki, jak cechy rynku, ograniczenia polityczne i operacyjne, strategia konkurencji i trendy obowiązujące linie lotnicze na danych rynkach.

map.png
Analiza obszaru oddziaływania

Wykorzystanie danych branżowych (sprzedaż biletów, miejsce pochodzenia / sprzedaży), analiza trendów w celu zidentyfikowania wykorzystania portu lotniczego w określonym obszarze i regionie. Obejmuje analizę „wycieku” ruchu do innych portów lotniczych.

Reprezentacja klienta i negocjacje handlowe
negotiations.png

Usługi obejmują pomoc w negocjacjach handlowych między liniami a portami lotniczymi. Mam duże doświadczenie i szeroką gamę kontaktów wśród kadry  zarządzającej portów i linii lotniczych. Oferuję reprezentację klientów (porty i linie lotnicze) na targach branżowych, spotkaniach dwustronnych oraz podczas szerszych dyskusji z interesariuszami.

Szkolenia z zakresu rozwoju połączeń lotniczych i technik marketingowych dla portów i lini lotniczych
training.png

Oferuję szkolenia z różnych dziedzin sektora lotniczego. Mogę dostosować każde szkolenie do wymagań klientów, kursy są dostosowane do twoich konkretnych celów. Oferuję kursy w siedzibach klientów lub w dogodnych lokalizacjach.

Współpracuję z profesjonalną firmą coachingową i szkoleniową groUP247, która zapewnia najwyższe standardy odnośnie lokalizacji i organizacji administracyjnej szkoleń.

bottom of page