Usługi

Rozwój połączeń lotniczych dla portów i linii lotniczych
airport.png

Proces rozwoju połączeń lotniczych jest złożony i składa się z wielu etapów. Przeprowadzam szczegółowe analizy porównawcze i analizy luk sieciowych w celu ustalenia rynków docelowych i propozycji optymalnych linii lotniczych dla danego połączenia. Wykorzystując analizy i prognozowanie QSI dokładnie prognozuję liczbę pasażerów i prognozy przychodów na proponowanych trasach, w tym badania ruchu przesiadkowego i analizy profilu pasażerów.

airport2.png
Studium przypadku dla linii lotniczych

Każda prognoza ruchu na nowej trasie dla linii lotniczych byłaby niepełna bez odpowiedniej oceny społeczno-ekonomicznej rynku. Mam doświadczenie w opracowywaniu dogłębnych studiów i analiz dotyczących prognozowania ruchu dla danej trasy jako gotowe prezentacje dla linii lotniczych, poparte szczegółową analizą rynku, oceną społeczno-ekonomiczną i profilowaniem pasażerów.

Prognozowanie ruchu lotniczego
Biz case.png

Prognozy dotyczące ruchu są niezbędne przy podejmowaniu decyzji biznesowych przez lotniska, linie lotnicze i inne podmioty w sektorze lotniczym. Moje podejście do prognozowania ruchu obejmuje dogłębną wiedzę branżową i silne umiejętności analityczne. Skoncentrowanie się na kluczowych czynnikach dotyczących danego rynku jest najważniejsze, dlatego uważam każdy rynek za wyjątkowy. Każda prognoza ruchu jest opracowywana w oparciu o indywidualne założenia dostosowane do specyfiki danego rynku/trasy. Obejmuje to zaawansowane modelowanie, testowanie scenariuszy i podejście ekonometryczne.

Optymalizacja siatek połączeń i floty
network.png

Strategia siatki połączeń i odpowiedniej floty jest sercem każdego modelu biznesowego linii lotniczych. Zarządzanie siecią i flotą jest bardzo złożonym i wieloetapowym procesem, który musi łączyć strategiczne planowanie z taktycznym podejściem do osiągnięcia celów biznesplanu. Bardzo ważne jest, aby połączenia lotnicze nie były analizowane w oderwaniu, ale z uwagi na ich wkład wartościowy w ogólną rentowność sieci. Zapewniam analizę planowania siatki połączeń i floty opartą na szczegółowych danych i uwzględniającą takie czynniki, jak cechy rynku, ograniczenia polityczne i operacyjne, strategia konkurencji i trendy obowiązujące linie lotnicze na danych rynkach.

map.png
Analiza obszaru oddziaływania

Wykorzystanie danych branżowych (sprzedaż biletów, miejsce pochodzenia / sprzedaży), analiza trendów w celu zidentyfikowania wykorzystania portu lotniczego w określonym obszarze i regionie. Obejmuje analizę „wycieku” ruchu do innych portów lotniczych.

Reprezentacja klienta i negocjacje handlowe
negotiations.png

Usługi obejmują pomoc w negocjacjach handlowych między liniami a portami lotniczymi. Mam duże doświadczenie i szeroką gamę kontaktów wśród kadry  zarządzającej portów i linii lotniczych. Oferuję reprezentację klientów (porty i linie lotnicze) na targach branżowych, spotkaniach dwustronnych oraz podczas szerszych dyskusji z interesariuszami.

Szkolenia z zakresu rozwoju połączeń lotniczych i technik marketingowych dla portów i lini lotniczych
training.png

Oferuję szkolenia z różnych dziedzin sektora lotniczego. Mogę dostosować każde szkolenie do wymagań klientów, kursy są dostosowane do twoich konkretnych celów. Oferuję kursy w siedzibach klientów lub w dogodnych lokalizacjach.

Współpracuję z profesjonalną firmą coachingową i szkoleniową groUP247, która zapewnia najwyższe standardy odnośnie lokalizacji i organizacji administracyjnej szkoleń.