Specjalizacja

Mocno wierzę, że entuzjazm i pasja do tej tematyki są ważnymi czynnikami motywującymi do pracy w sektorze lotniczym. Jako entuzjasta lotnictwa mam jedno i drugie.

 

Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu lotniczemu w wiodących firmach lotniczych, wykorzystuję swoją wiedzę specjalistyczną, aby zwiększyć wartość twojej działalności.

Moje główne obszary specjalizacji obejmują:

Porty Lotnicze

- Rozwój połączeń lotniczych

- Rozwój sieci połączeń portów lotniczych

- Prognozy ruchu metodą "bottom-up" i "top-down" 

- Analizy popytu i trendów

- Analizy godzinowe optymalnych przepływu ruchu i operacji lotniczych dla lotnisk

- Strategia dla operacji lotniczych

- Ocena opłat lotniskowych

- Analizy obszarów oddziaływania

- Analizy porównawcze i konkurencyjności

- Ocena trendów rynkowych i społeczno-ekonomicznych

- Analizy oddziaływania konkurencji

- Prezentacje dla linii lotniczych

- Negocjacje handlowe

Linie lotnicze

- Rozwój połączeń lotniczych

- Analizy i optymalizacja siatki połączeń linii lotniczych

- Strategia rozwoju siatki połączeń

- Analizy porównawcze i analizy konkurencyjności

- Prognozowanie nowych tras dla linii lotniczych

- Analizy i optymalizacja floty

- Planowanie tras i rekomendacje dotyczące floty

- Prognozowanie QSI i finansowe

- Analizy taryf i analizy przychodów

- Analizy połączeń istniejących

- Prognozowanie przychodów z nowych tras

- Analizy konkurencyjności i luk w siatce połączeń

- Biznes 'planning'

- Prezentacje dla portów lotniczych

- Negocjacje handlowe

© 2020 by AVEO Advisory. Proudly created with Wix.com