top of page

Specjalizacja

Mocno wierzę, że entuzjazm i pasja do tej tematyki są ważnymi czynnikami motywującymi do pracy w sektorze lotniczym. Jako entuzjasta lotnictwa mam jedno i drugie.

 

Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu lotniczemu w wiodących firmach lotniczych, wykorzystuję swoją wiedzę specjalistyczną, aby zwiększyć wartość twojej działalności.

Moje główne obszary specjalizacji obejmują:

electric-transport.png

Lotnictwo Elektryczne

Modelowanie popytu / ruchu   (eVTOL, eSTOL, Urban Air Mobility) w oparciu o nowe, innowacyjne metody

 Narzędzia modelowania ruchu 

Budowanie siatek połączeń

Budowanie rozkładów połączeń

Analiza finansowa oraz emisji CO2

airport.png

Porty Lotnicze

Rozwój połączeń lotniczych

Rozwój sieci połączeń portów lotniczych

Prognozy ruchu metodą "bottom-up" i "top-down" 

Analizy popytu i trendów

Analizy godzinowe optymalnych przepływu ruchu i operacji lotniczych dla lotnisk

Strategia dla operacji lotniczych

Ocena opłat lotniskowych

Analizy obszarów oddziaływania

Analizy porównawcze i konkurencyjności

Ocena trendów rynkowych i społeczno-ekonomicznych

Analizy oddziaływania konkurencji

Prezentacje dla linii lotniczych

Negocjacje handlowe

Linie lotnicze

Rozwój połączeń lotniczych

Analizy i optymalizacja siatki połączeń linii lotniczych

Strategia rozwoju siatki połączeń

Analizy porównawcze i analizy konkurencyjności

Prognozowanie nowych tras dla linii lotniczych

Analizy i optymalizacja floty

Planowanie tras i rekomendacje dotyczące floty

Prognozowanie QSI i finansowe

Analizy taryf i analizy przychodów

Analizy połączeń istniejących

Prognozowanie przychodów z nowych tras

Analizy konkurencyjności i luk w siatce połączeń

Biznes 'planning'

Prezentacje dla portów lotniczych

Negocjacje handlowe

bottom of page