Specjalizacja

Mocno wierzę, że entuzjazm i pasja do tej tematyki są ważnymi czynnikami motywującymi do pracy w sektorze lotniczym. Jako entuzjasta lotnictwa mam jedno i drugie.

 

Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu lotniczemu w wiodących firmach lotniczych, wykorzystuję swoją wiedzę specjalistyczną, aby zwiększyć wartość twojej działalności.

Moje główne obszary specjalizacji obejmują:

airport.png

Porty Lotnicze

Rozwój połączeń lotniczych

Rozwój sieci połączeń portów lotniczych

Prognozy ruchu metodą "bottom-up" i "top-down" 

Analizy popytu i trendów

Analizy godzinowe optymalnych przepływu ruchu i operacji lotniczych dla lotnisk

Strategia dla operacji lotniczych

Ocena opłat lotniskowych

Analizy obszarów oddziaływania

Analizy porównawcze i konkurencyjności

Ocena trendów rynkowych i społeczno-ekonomicznych

Analizy oddziaływania konkurencji

Prezentacje dla linii lotniczych

Negocjacje handlowe

Linie lotnicze

Rozwój połączeń lotniczych

Analizy i optymalizacja siatki połączeń linii lotniczych

Strategia rozwoju siatki połączeń

Analizy porównawcze i analizy konkurencyjności

Prognozowanie nowych tras dla linii lotniczych

Analizy i optymalizacja floty

Planowanie tras i rekomendacje dotyczące floty

Prognozowanie QSI i finansowe

Analizy taryf i analizy przychodów

Analizy połączeń istniejących

Prognozowanie przychodów z nowych tras

Analizy konkurencyjności i luk w siatce połączeń

Biznes 'planning'

Prezentacje dla portów lotniczych

Negocjacje handlowe